Välkommen till Appeltorps Lamm & Vilt!

Vi har ett småskaligt slakteri som inriktat sig på lamm och vilt. Vi har försäljning av färskt lammkött året runt och viltkött under säsong. Vi säljer även tvättbara, beredda lammskinn. Våra kunder är i huvudsak företag som grossister, restauranger och butiker i hela Sverige, men vi säljer även en del till privatpersoner.

Legoslakt och legostyckning utför vi åt både privatpersoner och företag. Slakteriet är KRAV-godkänt Vårt mål är att kunna leverera färskt lammkött året runt.

Verksamheten startades 1986 under namnet Inge Nilsson Vilthandel och drevs då av Inge och Lisbeth Nilsson. Vi som driver slakteriet idag heter Lars Ipsen och Linda Ipsen och övertog verksamheten 2003. Lars hade då jobbat i tre och ett halvt år hos de tidigare ägarna. I och med övertagandet ändrade vi namnet till Appeltorps Lamm & Vilt.

Vi finns på Österlen utanför Tomelilla, mellan Skåne-Tranås och Spjutstorp.

Gårdsbutiken är delvis finansierad genom Europeiska Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

Kontakta oss gärna för mer information!